Merknad om personvern for innsamling av lyd fra funksjoner for barn via Google-assistenten

Vi vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvordan vi samler inn tale- og lydinformasjon når folk bruker funksjoner for barn via Google-assistenten – for eksempel Assistent-handlinger for hele familien og YouTube Kids-videoer. I tillegg til informasjonen i Googles personvernregler gjelder denne merknaden om personvern også for bruken av slike funksjoner via Google-assistenten.

Barn som ikke oppfyller aldersgrensen i landet der de bor, og som foreldrene har opprettet en Google-konto med Family Link for, kan knytte kontoene sine til de fleste Google Assistent-kompatible enheter. Alternativet «Inkluder lydopptak» under innstillingen «Nett- og appaktivitet» kontrollerer om tale- og lydopptak lagres i Google-kontoen din når du kommuniserer med Assistenten ved å bruke stemmen. Dette alternativet er som standard slått av når du oppretter en Google-konto, og det er ikke nødvendig for å bruke Assistenten. Hvis det er merket av for alternativet «Inkluder lydopptak» under innstillingen «Nett- og appaktivitet» for barnet ditt og barnet bruker Assistenten på en pålogget enhet, kan det lagres et opptak av interaksjonen – pluss noen sekunder før – i barnets konto.

Hvis du har opprettet en ny konto for barnet ditt med Family Link, kan du se, oppdatere, fjerne og eksportere lydopptakene for barnet ved å logge på barnets Google-konto. Hvis du ikke husker barnets passord, kan du tilbakestille det i Family Link-appen eller via Family Link-innstillingene på nettet. Når du er logget på, kan du bruke de ulike kontrollene som er beskrevet i Googles personvernregler (for eksempel Google Aktivitetslagring) til å administrere innstillingene for lydopptak for barnet samt lydopptakene som er lagret i barnets konto. Dette omfatter å slette aktivitet som er lagret i barnets konto.

Hvis barnet ditt opprettet kontoen sin selv før aldersgrensen i landet ditt ble endret, og du deretter lot barnet beholde kontoen, er det ikke sikkert du kan tilbakestille passordet eller logge på barnets konto uten at barnet gir tillatelse til det.

Hvis du bruker funksjoner for barn – for eksempel Assistent-handlinger for hele familien eller YouTube Kids-videoer – via Google-assistenten uten en Google-konto administrert med Family Link som har valgt å inkludere lydopptak, samler vi bare inn tale- og lydopptak av slike interaksjoner i en kort periode. Denne informasjonen behandles for å gjøre det mulig å bruke lydfunksjonen, slik at vi kan levere interaksjonen. Etter det slettes den med en gang.

Sist endret: 2. september 2021