Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
วันนี้มีประชุมแรกที่ไหน
เพิ่มการประชุมวันเสาร์ เวลา 8.00 น.
กำหนดการวันจันทร์ของฉันมีอะไรบ้าง
ปฏิทินของฉันมีอะไรบ้าง
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3436 ราย
grey star5
2371
grey star4
497
grey star3
199
grey star2
103
grey star1
266