Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
สร้างการประชุมวันเสาร์ เวลา 8.00 น.
วันจันทร์มีประชุมแรกที่ไหน
ปฏิทินของฉันมีอะไรบ้าง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
กำหนดการพรุ่งนี้ของฉันมีอะไรบ้าง
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3547 ราย
grey star5
2449
grey star4
516
grey star3
209
grey star2
106
grey star1
267