Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
สร้างการประชุมวันจันทร์ ตอน 6 โมงเย็น
กำหนดการวันจันทร์ของฉันมีอะไรบ้าง
พรุ่งนี้มีประชุมแรกที่ไหน
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
ปฏิทินของฉันมีอะไรบ้าง
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3602 ราย
grey star5
2487
grey star4
521
grey star3
216
grey star2
105
grey star1
273
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน