Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
กำหนดการของฉันมีอะไรบ้าง
วันจันทร์มีประชุมแรกที่ไหน
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
กำหนดการวันจันทร์ของฉันมีอะไรบ้าง
สร้างการประชุมวันเสาร์ เวลา 8.00 น.
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3583 ราย
grey star5
2475
grey star4
519
grey star3
214
grey star2
105
grey star1
270
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน