Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
สร้างการประชุมวันจันทร์ ตอน 9 โมง
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
กำหนดการวันนี้ของฉันมีอะไรบ้าง
พรุ่งนี้มีประชุมแรกที่ไหน
ปฏิทินของฉันมีอะไรบ้าง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3379 ราย
grey star5
2338
grey star4
488
grey star3
194
grey star2
99
grey star1
260