Google Calendar
Google Inc.
๔.๓
บริหารเวลาด้วย Google Calendar ถาม Assistant เกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไป ดูกำหนดการของวันพรุ่งนี้ และสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
มีอะไรในปฏิทินฉันบ้าง
เพิ่มการซ้อมฟุตบอลในปฏิทินของฉัน
ฉันจะประชุมอีกทีเมื่อไร
กำหนดการวันจันทร์ของฉันมีอะไรบ้าง
สร้างการประชุมวันพุธ ตอน 9 โมง
นัดประชุมตอนบ่ายโมงวันนี้
กำหนดการของฉันมีอะไรบ้าง
ฉันมีประชุมครั้งต่อไปกี่โมง
วันจันทร์มีประชุมแรกที่ไหน
วันนี้ฉันมีกำหนดการอะไรบ้าง
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3463 ราย
grey star5
2390
grey star4
501
grey star3
201
grey star2
104
grey star1
267