Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Tạo lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Có gì trong lịch của tôi?
Đưa hoạt động đá bóng vào lịch
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Thêm một sự kiện
Cuộc hẹn cuối tuần này của tôi ở đâu?
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào thứ Hai với Chị Hiền
Lịch của tôi có gì?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3546 người dùng
grey star5
2448
grey star4
516
grey star3
209
grey star2
106
grey star1
267