Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Có gì trong lịch của tôi?
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Tạo một sự kiện
Cuộc hẹn cuối tuần này của tôi ở đâu?
Thêm vào lịch hoạt động đá bóng
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào thứ Tư với Anh Đức
Lịch của tôi có gì?
Tạo lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3474 người dùng
grey star5
2398
grey star4
503
grey star3
202
grey star2
104
grey star1
267