Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Tạo lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào ngày mai với Ông Thắng
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Lịch của tôi có gì?
Tạo một sự kiện
Cuộc hẹn hôm nay của tôi ở đâu?
Thêm vào lịch hoạt động đá bóng
Có gì trong lịch của tôi?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3331 người dùng
grey star5
2303
grey star4
483
grey star3
187
grey star2
98
grey star1
260