Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào thứ Hai với Cô Trang
Cuộc hẹn ngày mai của tôi ở đâu?
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Đưa hoạt động đá bóng vào lịch
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Có gì trong lịch của tôi?
Tạo một sự kiện
Lịch của tôi có gì?
Tạo lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3378 người dùng
grey star5
2338
grey star4
488
grey star3
193
grey star2
99
grey star1
260