Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Đưa hoạt động đá bóng vào lịch
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Tạo lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào thứ Hai với Bà Mai
Tạo một sự kiện
Lịch của tôi có gì?
Có gì trong lịch của tôi?
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Cuộc hẹn hôm nay của tôi ở đâu?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3496 người dùng
grey star5
2416
grey star4
505
grey star3
204
grey star2
105
grey star1
266