Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Lịch của tôi có gì?
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Có gì trong lịch của tôi?
Tạo một sự kiện
Bổ sung buổi tập đá bóng vào lịch
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào hôm nay với Bố
Cuộc hẹn ngày mai của tôi ở đâu?
Lên lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3547 người dùng
grey star5
2449
grey star4
516
grey star3
209
grey star2
106
grey star1
267