Lịch Google
Google Inc.
4,3
Quản lý thời gian bằng Lịch Google. Hỏi Trợ lý về cuộc họp tiếp theo của bạn, xem chương trình làm việc của ngày mai và nhanh chóng tạo các sự kiện mới.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Có gì trong lịch của tôi?
Thêm một sự kiện
Lên lịch họp vào 1 giờ chiều nay
Tôi muốn đặt lịch hẹn vào hôm nay với Ông Thắng
Cuộc hẹn cuối tuần này của tôi ở đâu?
Lịch trình của tôi hôm nay có gì?
Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?
Lịch của tôi có gì?
Thêm vào lịch hoạt động đá bóng
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
3435 người dùng
grey star5
2370
grey star4
497
grey star3
199
grey star2
103
grey star1
266