Restaurangtips
Google Inc.
4,4
Få rekommendationer på restauranger från assistenten.
Läs mer
Fråga assistenten
Hitta en pizzeria
Finns det några caféer i närheten?
Finns det några pizzerior i närheten?
Information
Mat och dryck
Tillgängliga enheter
Klockor med Android 6.0 eller senare
Android TV med Android 6.0 eller senare
Google Home
Mobiler med Android 5.0 eller senare
Enheter med iOS 10.0 eller senare
Hörlurar
Smart Display-enheter
Surfplattor med Android 6.0 eller senare
4,4
2970 användare
grey star5
2059
grey star4
480
grey star3
173
grey star2
94
grey star1
164