SylSmart Home
Feilo Sylvania International Group
๐.๐
คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อควบคุมบ้าน SylSmart ของคุณ จากนี้ไปเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่ชาญฉลาดของคุณ! Ok Google, เปิดไฟ Ok Google, ปิดไฟ Ok Google, ตั้งค่าความสว่างของแสงเป็น 20% Ok Google, ตั้งไฟเป็นสีแดง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
หรี่ไฟ
ปิดไฟในห้องน้ำ
ไฟห้องรับแขกเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟ
ไฟในห้องนอนของตาลเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟในห้องนั่งเล่น
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๐.๐
ผู้ใช้ 0 ราย