WOOX Security
Take As Global, SL
๔.๘
คุณใช้เสียงควบคุมกล้องอัจฉริยะได้ Ok Google ขอดูกล้องหน่อย
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
หรี่ไฟ
ไฟห้องน้ำเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟ
เปิดไฟในห้องนอนเด็ก
ไฟในห้องของแอนเปิดอยู่หรือเปล่า
ปิดไฟในห้องรับแขก
ปิดระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดทีวี
ปิดสวิตช์
เปิดสวิตช์
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๘
ผู้ใช้ 13 ราย
grey star5
10
grey star4
3
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน