WOOX Security
Take As Global, SL
๔.๗
คุณใช้เสียงควบคุมกล้องอัจฉริยะได้ Ok Google ขอดูกล้องหน่อย
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดทีวี
หรี่ไฟ
ไฟห้องครัวเปิดอยู่หรือเปล่า
ปิดไฟในห้องนอนเด็ก
เปิดไฟ
ปิดไฟในห้องกินข้าว
ไฟในห้องน้ำของปอนด์เปิดอยู่หรือเปล่า
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๗
ผู้ใช้ 10 ราย
grey star5
7
grey star4
3
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0