การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาพ่อ
โทรออก
โทรหาคุณสมศักดิ์ที่บ้าน
โทรหานัท
วิดีโอคอลหาเอกผ่าน Hangouts
โทรเข้ามือถือแมน
โทรหาแม่
โทร
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 34133 ราย
grey star5
24002
grey star4
4015
grey star3
1837
grey star2
1008
grey star1
3271