การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรหาคุณสมศักดิ์
โทรหาพ่อ
โทรเข้ามือถือน้องฝน
โทรหานัท
โทรหาคุณสมศักดิ์ที่บ้าน
โทรออก
โทรฟังข้อความเสียง
วิดีโอคอลหานัท
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
วิดีโอคอลหาแม่ผ่าน Hangouts
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 34858 ราย
grey star5
24469
grey star4
4104
grey star3
1886
grey star2
1044
grey star1
3355