การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
วิดีโอคอลหานัท
โทรออก
วิดีโอคอลหาน้องปุ้ยผ่าน Hangouts
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาโอ๋
โทรหาโอ๋ที่บ้าน
โทร
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
โทรเข้ามือถือแอน
โทรหาพ่อ
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 31520 ราย
grey star5
22208
grey star4
3727
grey star3
1673
grey star2
888
grey star1
3024