การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรหาแมน
วิดีโอคอลหาน้องปุ้ย
โทรออก
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
โทรหาแม่
โทรไปสตาร์บักส์
โทรฟังข้อความเสียง
โทรหาพี่เก๋ที่บ้าน
โทร
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 35199 ราย
grey star5
24690
grey star4
4147
grey star3
1914
grey star2
1064
grey star1
3384
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน