การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรเข้ามือถือแม่
วิดีโอคอลหาคุณสมศักดิ์ผ่าน Hangouts
โทรหาแม่
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาพี่ปุ้มที่บ้าน
โทรออก
โทร
โทรฟังข้อความเสียง
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 32856 ราย
grey star5
23128
grey star4
3882
grey star3
1753
grey star2
951
grey star1
3142