การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรหานัท
โทรเข้ามือถือแม่
โทรออก
วิดีโอคอลหาจุ๋ม
โทรหาพี่ปุ้ม
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
วิดีโอคอลหาแมนผ่าน Hangouts
โทรฟังข้อความเสียง
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาพี่ปุ้มที่บ้าน
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 30646 ราย
5
21564
4
3638
3
1632
2
859
1
2953