การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรหาพี่ปุ้ม
โทรหาน้องปุ้ย
โทรหาแม่
โทรออก
โทรไปสตาร์บักส์
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
โทร
วิดีโอคอลหานัท
โทรหาพ่อที่บ้าน
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 33777 ราย
grey star5
23757
grey star4
3979
grey star3
1813
grey star2
985
grey star1
3243