การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
โทรหาแม่
โทรเข้ามือถือแม่
วิดีโอคอลหาพี่ปุ้มผ่าน Hangouts
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาแอน
โทรฟังข้อความเสียง
โทร
โทรออก
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 35444 ราย
grey star5
24864
grey star4
4167
grey star3
1928
grey star2
1074
grey star1
3411
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน