การโทร
Google Inc.
๔.๓
โทรไปยังรายชื่อติดต่อ บริษัทห้างร้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
วิดีโอคอลหาจุ๋ม
โทรหาพ่อ
โทรออก
โทรไปสตาร์บักส์
โทรหาแม่
โทรเข้ามือถือแม่
โทร
โทรฟังข้อความเสียง
ใช้สปีกเกอร์โฟนโทรหาจุ๋ม
วิดีโอคอลหาพี่เก๋ผ่าน Hangouts
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 34954 ราย
grey star5
24540
grey star4
4112
grey star3
1892
grey star2
1048
grey star1
3362
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน