Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi thư thoại
Gọi đến số nhà riêng của Bố
Gọi Starbucks
Gọi cho Chị Nga
Gọi cho Bà Mai bằng loa ngoài
Gọi cho Bố
Gọi điện cho Bố
Gọi số di động của Chú Phong
Gọi điện thoại
Gọi điện cho mẹ
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
33777 người dùng
grey star5
23757
grey star4
3979
grey star3
1813
grey star2
985
grey star1
3243