Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi thư thoại
Gọi cho Bác Hòa bằng loa ngoài
Gọi cho Dì Mai
Gọi điện thoại
Gọi số di động của Bố
Gọi đến số nhà riêng của Sally
Gọi cho Mẹ
Gọi điện cho mẹ
Gọi Domino's
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
31520 người dùng
grey star5
22208
grey star4
3727
grey star3
1673
grey star2
888
grey star1
3024