Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi cho Chú Phong
Gọi điện
Gọi điện cho mẹ
Gọi Starbucks
Gọi điện cho Hoàng
Gọi thư thoại
Gọi cho Bố
Gọi cho Bố bằng loa ngoài
Gọi điện thoại
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
35456 người dùng
grey star5
24871
grey star4
4171
grey star3
1929
grey star2
1073
grey star1
3412
Bài đánh giá chưa được xác minh