Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện cho mẹ
Gọi đến số nhà riêng của Julia
Gọi cho Chị Nga
Gọi cho Bố
Gọi cho Chú Sơn bằng loa ngoài
Gọi số di động của Em Hải
Gọi thư thoại
Gọi Starbucks
Gọi điện thoại
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
34840 người dùng
grey star5
24455
grey star4
4100
grey star3
1885
grey star2
1044
grey star1
3356