Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện thoại
Gọi Starbucks
Gọi điện cho Hoàng
Gọi đến số nhà riêng của Mẹ
Gọi cho Anh Đức bằng loa ngoài
Gọi cho Bố
Gọi điện cho mẹ
Gọi số di động của Cô Hương
Gọi thư thoại
Gọi cho Anh Tuấn
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
30646 người dùng
5
21564
4
3638
3
1632
2
859
1
2953