Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi cho Anh Tuấn
Gọi điện thoại
Gọi số di động của Dì Mai
Gọi Starbucks
Gọi cho Em Thương bằng loa ngoài
Gọi điện cho mẹ
Gọi điện cho Đức
Gọi thư thoại
Gọi cho Bố
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
33788 người dùng
grey star5
23761
grey star4
3982
grey star3
1814
grey star2
986
grey star1
3245