Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện
Gọi thư thoại
Gọi số di động của Bác Lan
Gọi cho Mẹ
Gọi đến số nhà riêng của Bố
Gọi điện thoại
Gọi Domino's
Gọi cho Dì Mai
Gọi điện cho Mạnh
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
32070 người dùng
grey star5
22596
grey star4
3783
grey star3
1703
grey star2
917
grey star1
3071