Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi Starbucks
Gọi thư thoại
Gọi điện cho Lan
Gọi cho Dì Mai
Gọi số di động của Chị Nga
Gọi cho Bố
Gọi cho Bố bằng loa ngoài
Gọi đến số nhà riêng của Mẹ
Gọi điện cho mẹ
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
34965 người dùng
grey star5
24542
grey star4
4115
grey star3
1893
grey star2
1050
grey star1
3365
Bài đánh giá chưa được xác minh