Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi số di động của Bác Lan
Gọi cho Bố
Gọi điện thoại
Gọi điện cho mẹ
Gọi cho Lan bằng loa ngoài
Gọi Starbucks
Gọi thư thoại
Gọi cho Em Hải
Gọi điện cho Lan
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
34490 người dùng
grey star5
24241
grey star4
4053
grey star3
1860
grey star2
1024
grey star1
3312