Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện thoại
Gọi điện cho mẹ
Gọi cho Lan bằng loa ngoài
Gọi cho Bố
Gọi điện cho Dũng
Gọi số di động của Mẹ
Gọi điện
Gọi Starbucks
Gọi đến số nhà riêng của Amy
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
34126 người dùng
grey star5
23998
grey star4
4014
grey star3
1837
grey star2
1006
grey star1
3271