Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện cho Trang
Gọi cho Chị Nga
Gọi thư thoại
Gọi điện
Gọi đến số nhà riêng của Sally
Gọi cho Bố
Gọi điện thoại
Gọi điện cho mẹ
Gọi cho Bà Mai bằng loa ngoài
Gọi Domino's
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
32868 người dùng
grey star5
23138
grey star4
3883
grey star3
1753
grey star2
951
grey star1
3143