Cuộc gọi
Google Inc.
4,3
Gọi điện đến các mục liên hệ, doanh nghiệp hoặc bất kỳ số điện thoại nào nhờ Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Gọi điện cho mẹ
Gọi cho Cô Hương
Gọi điện cho Cảnh
Gọi cho Mẹ
Gọi cho Anh Đức bằng loa ngoài
Gọi thư thoại
Gọi điện thoại
Gọi số di động của Mẹ
Gọi Domino's
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,3
35343 người dùng
grey star5
24796
grey star4
4157
grey star3
1920
grey star2
1071
grey star1
3399
Bài đánh giá chưa được xác minh