การแปลงหน่วย
Google Inc.
๔.๕
แปลงหน่วยสกุลเงินและหน่วยวัดต่างๆ ทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
1 บาทเท่ากับกี่เยน
1 ถ้วยมีกี่ออนซ์
หนึ่งกิโลกรัมมีกี่ปอนด์
หนึ่งแกลลอนมีกี่ลิตร
1 นิ้วมีกี่เซนติเมตร
1 ไมล์มีกี่กม.
1 ยูโรเท่ากับกี่บาท
รายละเอียด
การศึกษาและข้อมูลอ้างอิง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2260 ราย
grey star5
1709
grey star4
298
grey star3
110
grey star2
54
grey star1
89