การแปลงหน่วย
Google Inc.
๔.๕
แปลงหน่วยสกุลเงินและหน่วยวัดต่างๆ ทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
1 ยูโรเท่ากับกี่บาท
1 ไมล์มีกี่กม.
หนึ่งแกลลอนมีกี่ลิตร
1 นิ้วมีกี่เซนติเมตร
หนึ่งกิโลกรัมมีกี่ปอนด์
1 ถ้วยมีกี่ออนซ์
1 บาทเท่ากับกี่เยน
รายละเอียด
การศึกษาและข้อมูลอ้างอิง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2438 ราย
grey star5
1833
grey star4
323
grey star3
123
grey star2
63
grey star1
96
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน