Chuyển đổi đơn vị
Google Inc.
4,5
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo trên toàn cầu
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Một cốc là bao nhiêu aoxơ?
Một kg là bao nhiêu pound?
Một dặm là bao nhiêu km?
Một euro bằng bao nhiêu đô la?
Một gallon là bao nhiêu lít?
Một inch bằng bao nhiêu cm?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2457 người dùng
grey star5
1845
grey star4
325
grey star3
126
grey star2
64
grey star1
97
Bài đánh giá chưa được xác minh