Chuyển đổi đơn vị
Google Inc.
4,5
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo trên toàn cầu
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Một inch bằng bao nhiêu cm?
Một kg là bao nhiêu pound?
Một cốc bằng bao nhiêu aoxơ?
Một gallon là bao nhiêu lít?
Một euro bằng bao nhiêu đô la?
Một dặm là bao nhiêu km?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2321 người dùng
grey star5
1749
grey star4
308
grey star3
117
grey star2
55
grey star1
92