สบายใจอยู่เกาหลี
Inc. o2o
๔.๓
ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันคนไทยในเกาหลี คำเตือน: ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่จัดทำโดย Action นี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
คุยกับสบายใจอยู่เกาหลี
รายละเอียด
ท้องถิ่น
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 38 ราย
grey star5
25
grey star4
7
grey star3
0
grey star2
4
grey star1
2
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน