พนักงานเซเว่น
Chatbot
๔.๑
ผู้ให้คำปรึกษา และแนะนำในร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
คุยกับพนักงานเซเว่น
ถามพนักงานเซเว่น
พูดกับพนักงานเซเว่น
รายละเอียด
ช็อปปิ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๑
ผู้ใช้ 23 ราย
grey star5
11
grey star4
7
grey star3
2
grey star2
3
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน