Google Tìm kiếm
Google Inc.
4,5
Tìm kiếm rảnh tay bằng giọng nói để nhận được câu trả lời nhanh từ web.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Ác-si-mét là ai?
Chó Chihuahua có tính khí thế nào?
Tốc độ của sư tử là bao nhiêu?
Mấy giờ thì mặt trời mọc?
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào?
Tuổi thọ của hổ là bao nhiêu năm?
Ai đóng vai John Snow?
Hồ Chí Minh sinh vào năm nào?
Để mai tính dài bao nhiêu phút?
Burj Khalifa cao bao nhiêu?
Có bao nhiêu loài hươu cao cổ?
Có bao nhiêu calo trong một quả táo?
Thủ đô của New Zealand là gì?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
31976 người dùng
grey star5
24466
grey star4
3631
grey star3
1401
grey star2
846
grey star1
1632