การอัปเดตหุ้น
Google Inc.
๔.๕
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของคุณและสภาวะตลาดโลกโดยใช้เสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
หุ้น Apple ราคาเท่าไร
ดัชนีหุ้น NASDAQ เป็นอย่างไร
ราคาหุ้น Facebook
รายละเอียด
ธุรกิจและการเงิน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2372 ราย
grey star5
1757
grey star4
318
grey star3
109
grey star2
58
grey star1
130
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน