การอัปเดตหุ้น
Google Inc.
๔.๕
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของคุณและสภาวะตลาดโลกโดยใช้เสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
หุ้น Apple ราคาเท่าไร
ดัชนีหุ้น FTSE เป็นอย่างไร
ราคาหุ้น Facebook
รายละเอียด
ธุรกิจและการเงิน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2385 ราย
grey star5
1765
grey star4
319
grey star3
111
grey star2
60
grey star1
130
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน