การอัปเดตหุ้น
Google Inc.
๔.๕
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของคุณและสภาวะตลาดโลกโดยใช้เสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ราคาหุ้น Facebook
ดัชนีหุ้น NASDAQ เป็นอย่างไร
หุ้น Apple ราคาเท่าไร
รายละเอียด
ธุรกิจและการเงิน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2381 ราย
grey star5
1762
grey star4
319
grey star3
111
grey star2
58
grey star1
131
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน