Cập nhật về cổ phiếu
Google Inc.
4,5
Nhận thông tin về cổ phiếu cá nhân của bạn và tình hình thị trường tổng thể bằng giọng nói.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Giá cổ phiếu của Apple là bao nhiêu?
Chi tiết
Tài chính và kinh doanh
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2371 người dùng
grey star5
1756
grey star4
318
grey star3
109
grey star2
58
grey star1
130
Bài đánh giá chưa được xác minh