Google Maps
Google Inc.
4,6
Tìm đường đến các địa điểm và nhận thông tin giao thông cập nhật theo thời gian thực.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Tìm đường đến Thủy Cung ở Times City
Chỉ đường đi xe buýt tới Siêu thị Vinmart
Có trạm xăng nào gần đây không?
Chỉ đường đến cây xăng gần nhất
Chỉ đường cho tôi
Chỉ đường đến cửa hàng cà phê gần nhất
Mở Google Maps
Chỉ đường đi bộ tới Siêu thị Vinmart
Nhà hàng gần đây?
Quán cà phê mua mang về gần đây
Tình hình giao thông thế nào?
Chi tiết
Địa phương
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
11296 người dùng
grey star5
8631
grey star4
1503
grey star3
493
grey star2
250
grey star1
419