Google Maps
Google Inc.
4,6
Tìm đường đến các địa điểm và nhận thông tin giao thông cập nhật theo thời gian thực.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Tìm đường đến Quảng trường Ba Đình
Chỉ đường đi bộ tới Ngân hàng Techcombank
Chỉ đường đến cây xăng gần nhất
Có trạm xăng nào gần đây không?
Về nhà
Mở Google Maps
Nhà hàng gần đây?
Tình hình giao thông thế nào?
Chỉ đường cho tôi
Quán cà phê mua mang về gần đây
Chỉ đường đi xe buýt tới Ngân hàng Techcombank
Đi đường nào để đến tiệm cà phê gần nhất
Chi tiết
Địa phương
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
11653 người dùng
grey star5
8896
grey star4
1546
grey star3
520
grey star2
262
grey star1
429