Yeelight
Yeelight
๔.๑
ออกแบบบ้านของคุณด้วยแสงสมาร์ท Yeelight การควบคุมแบบแฮนด์ฟรีด้วย Google Assistant เพื่อเปลี่ยนความสว่างสีและอุณหภูมิสีของแสงไฟของคุณ สิ่งที่คุณต้องถามคือ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดสวิตช์
ปิดสวิตช์
หรี่ไฟในห้องนอน
เปิดไฟ
ไฟในห้องเด็กเล่นของน้ำอ้อยเปิดอยู่หรือเปล่า
หรี่ไฟ
หรี่ไฟในห้องกินข้าว
ไฟห้องน้ำเปิดอยู่หรือเปล่า
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๑
ผู้ใช้ 527 ราย
grey star5
336
grey star4
76
grey star3
23
grey star2
17
grey star1
75
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน