Z SmartHome
Z Trading co.,ltd.
๕.๐
ควบคุมสมาร์ทดีไวท์ผ่าน Google Action ใช้ชีวิตอย่างสมาร์ทกับ “Z SmartHome”! Ok Google เปิดปลั๊ก Ok Google ปิดปลั๊ก
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดทีวี
ล็อคประตูหน้า
ประตูหน้าล็อคอยู่หรือเปล่า
ปลดล็อคประตูหน้า
ไฟห้องครัวเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟ
เปิดไฟในห้องนอนใหญ่
ไฟในห้องของแอนเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟในห้องกินข้าว
เปิดระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย
ปิดระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดสวิตช์
ปิดสวิตช์
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๕.๐
ผู้ใช้ 5 ราย
grey star5
5
grey star4
0
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน