iDevices
iDevices
๔.๔
ด้วย iDevices Service ตอนนี้คุณใช้ Google Assistant ในการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม iDevices โดยใช้เสียงของคุณได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ iDevices จะรองรับคำสั่งโดยตรงเพื่อการควบคุมที่รวดเร็วและง่ายดาย สร้างห้องในแอป Google Home เช่น ห้องนอนหรือห้องครัว แล้วเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสำหรับระบบอัตโนมัติในบ้านที่สมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ปิดไฟ
ไฟห้องนั่งเล่นเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟในห้องนอนเด็ก
เปิดไฟ
ไฟในสำนักงานของพัชระเปิดอยู่หรือเปล่า
ปิดไฟในห้องนอนใหญ่
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๔
ผู้ใช้ 1047 ราย
grey star5
735
grey star4
141
grey star3
62
grey star2
47
grey star1
62
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน