การคำนวณ
Google Inc.
๔.๕
คำนวณอย่างซับซ้อนด้วยเสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
2 ยกกำลัง 30 ได้เท่าไร
รากที่สองของ 49 คืออะไร
5 แฟกทอเรียลเท่ากับเท่าไร
25 คูณ 83 ได้เท่าไร
รายละเอียด
การศึกษาและข้อมูลอ้างอิง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2067 ราย
grey star5
1516
grey star4
272
grey star3
109
grey star2
65
grey star1
105
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน