การคำนวณ
Google Inc.
๔.๕
คำนวณอย่างซับซ้อนด้วยเสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
25 คูณ 83 ได้เท่าไร
รากที่สองของ 49 คืออะไร
5 แฟกทอเรียลเท่ากับเท่าไร
2 ยกกำลัง 30 ได้เท่าไร
รายละเอียด
การศึกษาและข้อมูลอ้างอิง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2053 ราย
grey star5
1508
grey star4
271
grey star3
109
grey star2
62
grey star1
103