การคำนวณ
Google Inc.
๔.๕
คำนวณอย่างซับซ้อนด้วยเสียง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
รากที่สองของ 49 คืออะไร
5 แฟกทอเรียลเท่ากับเท่าไร
25 คูณ 83 ได้เท่าไร
2 ยกกำลัง 30 ได้เท่าไร
รายละเอียด
การศึกษาและข้อมูลอ้างอิง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 2078 ราย
grey star5
1525
grey star4
274
grey star3
109
grey star2
65
grey star1
105
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน