Tính toán
Google Inc.
4,5
Thực hiện các phép tính phức tạp bằng giọng nói.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
25 nhân 83 bằng bao nhiêu?
2 mũ 30 bằng bao nhiêu?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
2069 người dùng
grey star5
1517
grey star4
273
grey star3
109
grey star2
65
grey star1
105
Bài đánh giá chưa được xác minh