สวัสดี โฮมฮัก
ITTHIRIT NICE CORPORATION CO., LTD.
๔.๘
* Ok Google เปิดไฟห้องนอน * Ok Google ปิดไฟห้องนอน * Ok Google เปิดไฟห้องครัว * Ok Google ปิดไฟห้องครัว * Ok Google เปิดไฟห้องนั่งเล่น * Ok Google ปิดไฟห้องนั่งเล่น * Ok Google ไฟทั้งหมดติด * Ok Google ปิดไฟทั้งหมด * Ok Google เปิดไฟห้องน้ำ * Ok Google ปิดไฟห้องน้ำ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดสวิตช์
ปิดสวิตช์
ปิดไฟ
เปิดไฟในห้องนอนใหญ่
ปิดไฟในห้องกินข้าว
เปิดไฟ
ไฟห้องกินข้าวเปิดอยู่หรือเปล่า
ไฟในห้องของแอนเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดทีวี
ปิดระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย
เปิดระบบรักษาความปลอดภัย
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๘
ผู้ใช้ 13 ราย
grey star5
11
grey star4
2
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน