แสนสบาย
Siri Ventures Co., Ltd.
๔.๔
คุยกับแสนสบาย เพื่อสอบถามทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเช็คค่าใช้จ่าย เปิดปิดไฟ แจ้งซ่อม ง่ายๆ เพียงคุยกับแสนสบาย และยังมีฟีเจอร์ใหม่เพื่อสอบถามคุณภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ในบริเวณที่คุณต้องการภายในประเทศไทยได้ หากคุณต้องการใช้งานแสนสบาย คุณต้องทำการ Pair account ใน home service application ก่อน
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
คุยกับแสนสบาย
ถามแสนสบายเรื่องคุณภาพอากาศ
ถามแสนสบายเรื่องคุณภาพอากาศบริเวณพญาไท
รายละเอียด
ท้องถิ่น
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๔
ผู้ใช้ 158 ราย
grey star5
114
grey star4
20
grey star3
11
grey star2
3
grey star1
10