สถานี Insight
AtesX Team
๔.๓
"Insight" เป็นเครื่องมือตรวจจับการลงจอดแบบไร้คนขับที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างภายในของดาวอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 องค์การนาซ่าจะออกรายงานสภาพอากาศประจำวันบนดาวอังคารตามข้อมูลจาก Insight โพรบที่ให้กำลังใจโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของดาวอังคารความเร็วลมและความดัน บริการนี้ช่วยให้คุณได้รับรายงานสภาพอากาศล่าสุดที่นาซ่าเผยแพร่ในเวลาจริง 🔺หมายเหตุ: เมื่อมีการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมจาก Insight (บางครั้งใช้เวลาหลายวัน) ค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่ดังนั้นผลลัพธ์ที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่ได้รับบนโลก สภาพอากาศของ NASA Mars: https://mars.nasa.gov/insight/weather/
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
คุยกับสถานี Insight
รายละเอียด
สภาพอากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 106 ราย
grey star5
72
grey star4
16
grey star3
6
grey star2
3
grey star1
9