FNKvision
Shenzhen Fengniankang Technology Co., Ltd.
๔.๓
คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ FNKvision ของคุณ จากนี้ไป สนุกกับชีวิตอันชาญฉลาดของคุณ! Ok Google เปิดไฟ Ok Google ปิดไฟ Ok Google ตั้งค่าความสว่างของแสงเป็น 20% Ok Google ตั้งค่าไฟเป็นสีแดง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ปิดไฟในห้องกินข้าว
ไฟในห้องน้ำของปอนด์เปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟ
ไฟห้องครัวเปิดอยู่หรือเปล่า
หรี่ไฟในห้องนั่งเล่น
ปิดไฟ
เปิดทีวี
เปิดสวิตช์
ปิดสวิตช์
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 3 ราย
grey star5
2
grey star4
0
grey star3
1
grey star2
0
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน