Fun Tricks
Google Inc.
๔.๕
ทำให้วันนี้สดใสขึ้นด้วยมุกตลกและเรื่องสนุกอื่นๆ ลองสำรวจดู มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาให้ลองอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
พูดตามว่าสวัสดี
เล่าเรื่องน่าสนใจให้ฟังหน่อย
ทอยลูกเต๋า
ช่วยฉันตั้งเสียงเครื่องดนตรีหน่อย
ร้องเพลงรักให้ฟังหน่อย
ขอฟังคำคมหน่อย
เสียงหมาเป็นอย่างไร
โยนหัวก้อย
เปิดเพลงป๊อบ
นับ 1 ถึง 10
รายละเอียด
เกมและความสนุกสนาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 24236 ราย
grey star5
18380
grey star4
3134
grey star3
1247
grey star2
465
grey star1
1010