Fun Tricks
Google Inc.
๔.๕
ทำให้วันนี้สดใสขึ้นด้วยมุกตลกและเรื่องสนุกอื่นๆ ลองสำรวจดู มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาให้ลองอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เสียงแมวเป็นอย่างไร
ร้องเพลงให้ฟังหน่อย
เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อย
ช่วยฉันตั้งเสียงเครื่องดนตรีหน่อย
ตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่
เล่าเรื่องน่าสนใจให้ฟังหน่อย
โยนหัวก้อย
มีหนังอะไรเข้าฉายอยู่บ้าง
สุ่มหมายเลข
นับ 1 ถึง 10
รายละเอียด
เกมและความสนุกสนาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 24312 ราย
grey star5
18437
grey star4
3139
grey star3
1248
grey star2
468
grey star1
1020
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน