Kadonio Smart
Botin(Asia)Co.,ltd.
๕.๐
คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ Kadonio ของคุณ จากนี้ไป สนุกกับชีวิตอันชาญฉลาดของคุณ! Ok Google, เปิดไฟ Ok Google, เปิดปลั๊ก Ok Google, ตั้งค่าความสว่างของแสงเป็น 20% Ok Google, ตั้งค่าไฟเป็นสีแดง
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ปิดสวิตช์
เปิดสวิตช์
ไฟห้องนอนเปิดอยู่หรือเปล่า
ปิดไฟ
เปิดไฟ
เปิดไฟในห้องกินข้าว
ไฟในห้องของแอนเปิดอยู่หรือเปล่า
หรี่ไฟในห้องน้ำ
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๕.๐
ผู้ใช้ 1 ราย
grey star5
1
grey star4
0
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน