Philips Hue
Philips Hue
๔.๒
ควบคุมแสงไฟภายในบ้านด้วยเสียงของคุณ บอกให้ Assistant เปิด/ปิดไฟ ปรับความสว่าง เปลี่ยนสี และอีกมากมาย
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดไฟ
ปิดไฟในห้องน้ำ
ไฟห้องกินข้าวเปิดอยู่หรือเปล่า
ไฟในสำนักงานของพัชระเปิดอยู่หรือเปล่า
หรี่ไฟในห้องกินข้าว
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๒
ผู้ใช้ 2732 ราย
grey star5
1735
grey star4
426
grey star3
195
grey star2
124
grey star1
252