สภาพอากาศ
Google Inc.
๔.๖
ฟังข้อมูลสภาพอากาศในท้องถิ่นและการพยากรณ์สำหรับพื้นที่ต่างๆ เพียงแค่ถาม Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
สภาพอากาศ
สภาพอากาศพรุ่งนี้
อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
วันจันทร์จะมีแดดไหม
พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไง
สภาพอากาศอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นอย่างไร
พรุ่งนี้จะต้องใช้ร่มไหม
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้อากาศเป็นอย่างไร
สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไร
รายละเอียด
สภาพอากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๖
ผู้ใช้ 51273 ราย
grey star5
39190
grey star4
7116
grey star3
2507
grey star2
896
grey star1
1564