สภาพอากาศ
Google Inc.
๔.๖
ฟังข้อมูลสภาพอากาศในท้องถิ่นและการพยากรณ์สำหรับพื้นที่ต่างๆ เพียงแค่ถาม Assistant
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
อากาศที่ปารีสเป็นอย่างไรบ้าง
สภาพอากาศ
ตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาฟาเรนไฮต์
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
พรุ่งนี้จะต้องใช้ร่มไหม
สภาพอากาศอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นอย่างไร
เสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะตกไหม
วันนี้อากาศเป็นอย่างไร
พรุ่งนี้จะหนาวไหม
สภาพอากาศพรุ่งนี้
รายละเอียด
สภาพอากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๖
ผู้ใช้ 50973 ราย
5
39001
4
7068
3
2488
2
883
1
1533