Thời tiết
Google Inc.
4,6
Nghe thông tin thời tiết địa phương và dự báo sắp tới cho mọi địa điểm bạn quan tâm. Chỉ cần hỏi Trợ lý của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Thời tiết hôm nay thế nào?
Thời tiết ngày mai thế nào?
Thời tiết ở Paris thế nào?
Thời tiết cuối tuần này thế nào?
Nhiệt độ hiện tại ở độ C là bao nhiêu?
Thời tiết như thế nào?
Tôi có cần mang theo ô vào hôm nay không?
Cuối tuần này trời có mưa không?
Thời tiết ngày mai
Ngày mai trời có nóng không?
Chi tiết
Thời tiết
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
51273 người dùng
grey star5
39190
grey star4
7116
grey star3
2507
grey star2
896
grey star1
1564