ข้อความ
Google Inc.
๔.๓
ส่งข้อความหาเพื่อน ครอบครัว และรายชื่อติดต่อด้วยเสียงของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ส่งข้อความหาแม่
อ่านข้อความของฉัน
ส่งข้อความ
อ่านข้อความให้ฟังหน่อย
ส่งข้อความหาแอน
ส่งข้อความถึงแมน
ส่งข้อความถึงแอน บอกว่าอีก 30 นาทีเจอกัน
ส่ง SMS ถึงจุ๋มว่าคืนนี้ไปดูหนังกันไหม
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 15855 ราย
grey star5
10755
grey star4
2205
grey star3
1048
grey star2
569
grey star1
1278