ข้อความ
Google Inc.
๔.๓
ส่งข้อความหาเพื่อน ครอบครัว และรายชื่อติดต่อด้วยเสียงของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ส่งข้อความ
ส่งข้อความหาอุ้ม
ส่ง SMS ถึงแมนว่าคืนนี้ไปดูหนังกันไหม
ส่งข้อความถึงเอก
อ่านข้อความให้ฟังหน่อย
ส่งข้อความถึงนัท บอกว่าอีก 30 นาทีเจอกัน
รายละเอียด
โซเชียลและการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๓
ผู้ใช้ 15075 ราย
5
10243
4
2095
3
1018
2
526
1
1193