Klokke
Google Inc.
4,5
Bruk stemmen til å stille inn og administrere alarmer for å våkne opp, ta medisiner og mye mer. Du kan også stille inn tidtakere for matlaging, spill, klesvask og andre aktiviteter.
Les mer
Spør assistenten
Tell ned fra 5 minutter
Start en nedtelling på fem minutter
Start en nedtelling på 2 minutter
Start en nedtelling på to minutter
Sett en timer på 5 minutter
Start stoppeklokken
Sett en tidtaker
Hvilke tidtakere har jeg?
Angi en alarm for klokken 7
Still inn en alarm for hverdager klokken 8
Vekk meg klokken 8
Vekk meg om 3 timer
Sett en alarm som ringer om 8 timer
Still inn en alarm til klokken 9.00
Opprett en alarm
Vekk meg klokken 7 i morgen
Hva er klokken i Beijing?
Informasjon
Produktivitet
Tilgjengelige enheter
Klokker med Android 6.0 eller nyere
TV-er med Android 6.0 eller nyere
Google Home
Telefoner med Android 5.0 eller nyere
Enheter med iOS 10.0 eller nyere
Hodetelefoner
Smartskjermer
Nettbrett med Android 6.0 eller høyere
4,5
11589 brukere
grey star5
8580
grey star4
1395
grey star3
628
grey star2
331
grey star1
655