นาฬิกา
Google Inc.
๔.๕
ตั้งค่าและจัดการนาฬิกาปลุกสำหรับการตื่นนอน การกินยา และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเสียงของคุณ หรือจะตั้งเวลาสำหรับการทำอาหาร เล่นเกม ซักรีด และกิจกรรมอื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ตั้งเวลา 2 นาที
ตั้งจับเวลา 5 นาที
นับถอยหลัง 3 นาที
ตั้งจับเวลา
เริ่มจับเวลา
ตั้งปลุกวันธรรมดาตอน 8.00 น.
ตั้งนาฬิกาปลุก
ตั้งปลุกในอีก 8 ชั่วโมงนับจากนี้
ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 7 โมงเช้า
ตั้งปลุกด้วยวิทยุตอน 7 โมง
ตั้งปลุกเป็นเพลงตอน 8 โมง
ตั้งปลุกตอน 8 โมง
ปลุกฉันในอีก 20 นาที
ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 6 โมงเย็น
ตั้งเวลาปลุกอีก 20 นาทีจากนี้
ตอนนี้ที่ซีแอตเทิลกี่โมงแล้ว
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๕
ผู้ใช้ 11501 ราย
5
8533
4
1379
3
619
2
327
1
643