Đồng hồ
Google Inc.
4,5
Đặt và quản lý lịch báo thức để thức dậy, uống thuốc, v.v. chỉ bằng giọng nói. Bạn cũng có thể hẹn giờ nấu ăn, chơi trò chơi, giặt là và nhiều việc khác nữa.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Hẹn giờ trong 10 phút
Hẹn giờ
Đặt đồng hồ hẹn giờ 2 phút
Hẹn giờ 13 phút nữa bánh chín
Đếm ngược 5 phút
Hẹn giờ trong 5 phút
Hẹn giờ 2 phút
Đặt báo thức lúc 8 giờ sáng
Đánh thức tôi dậy sau 8 giờ nữa
Đánh thức tôi dậy bằng nhạc jazz
Gọi tôi dậy lúc 9 giờ sáng
Đặt chuông báo thức bằng nhạc
Đặt báo thức radio lúc 7 giờ sáng
Báo thức lúc 7 giờ sáng
Đặt báo thức bằng nhạc lúc 8 giờ sáng
Gọi tôi dậy sau 20 phút nữa
Đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ
Đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng mai
Bây giờ là mấy giờ?
Bây giờ là mấy giờ ở Moscow?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
11589 người dùng
grey star5
8580
grey star4
1395
grey star3
628
grey star2
331
grey star1
655