Đồng hồ
Google Inc.
4,5
Đặt và quản lý lịch báo thức để thức dậy, uống thuốc, v.v. chỉ bằng giọng nói. Bạn cũng có thể hẹn giờ nấu ăn, chơi trò chơi, giặt là và nhiều việc khác nữa.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Hẹn giờ
Hẹn giờ 2 phút
Hẹn giờ 13 phút nữa bánh chín
Hẹn giờ trong 30 phút
Đếm ngược 5 phút
Hẹn giờ 5 phút
Đặt đồng hồ hẹn giờ 2 phút
Đặt báo thức lúc 9 giờ sáng
Đặt lời nhắc có tên uống thuốc vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày trong tuần
Gọi tôi dậy sau 20 phút nữa
Đặt báo thức lúc 6 giờ chiều cho các ngày thường trong tuần
Gọi tôi dậy lúc 6 giờ chiều
Đặt báo thức radio lúc 7 giờ sáng
Đánh thức tôi dậy bằng nhạc jazz
Đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ
Đánh thức tôi dậy sau 8 giờ nữa
Đặt báo thức bằng nhạc lúc 8 giờ sáng
Đánh thức tôi lúc 7 giờ sáng mai
Bây giờ là mấy giờ ở Paris?
Bây giờ là mấy giờ?
Chi tiết
Năng suất
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
11861 người dùng
grey star5
8751
grey star4
1444
grey star3
650
grey star2
341
grey star1
675