Bản dịch
Google Inc.
4,6
Nhận bản dịch cho các từ hoặc cụm từ trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
“Rất vui được gặp bạn” bằng tiếng Nhật
“Chào buổi sáng” trong tiếng Anh là gì?
Dịch “Em đẹp lắm” sang tiếng Nhật
“Cạn ly” trong tiếng Nga nói như thế nào?
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
7121 người dùng
5
5436
4
969
3
331
2
149
1
236