Bản dịch
Google Inc.
4,6
Nhận bản dịch cho các từ hoặc cụm từ trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
"Xin lỗi" tiếng Tây Ban Nha nói thế nào?
Dịch “Chúc ngon miệng” sang tiếng Tây Ban Nha
Dịch "Cảm ơn" sang tiếng Trung
“Rất vui khi gặp bạn” trong tiếng Đức là gì?
“Sân bay” trong tiếng Trung nói như thế nào?
“Rất vui được gặp bạn” bằng tiếng Nhật
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
7547 người dùng
grey star5
5750
grey star4
1024
grey star3
354
grey star2
163
grey star1
256