Bản dịch
Google Inc.
4,6
Nhận bản dịch cho các từ hoặc cụm từ trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
"Xin lỗi" tiếng Tây Ban Nha nói thế nào?
“Cảm ơn” bằng tiếng Nhật
“Cảm ơn” trong tiếng Nga nói như thế nào?
Dịch "Cảm ơn" sang tiếng Trung
“Bạn rất đẹp” trong tiếng Bồ Đào Nha là gì?
Dịch “Xin chào” sang tiếng Trung
Chi tiết
Giáo dục và tài liệu tham khảo
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,6
7884 người dùng
grey star5
5989
grey star4
1071
grey star3
374
grey star2
180
grey star1
270
Bài đánh giá chưa được xác minh