ข่าวสาร
Google Inc.
๔.๔
ฟังข่าวสารล่าสุดจากแหล่งที่คุณเชื่อถือ มีแหล่งข่าวให้เลือกมากมายตามความต้องการของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
มีข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดอะไรบ้าง
ข่าวกีฬา
เปิดข่าว
มีข่าวล่าสุดอะไรบ้าง
เปิดข่าวธุรกิจ
รายละเอียด
ข่าวและนิตยสาร
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๔
ผู้ใช้ 15803 ราย
grey star5
10992
grey star4
2416
grey star3
932
grey star2
380
grey star1
1083