Tin tức
Google Inc.
4,4
Nghe tin tức mới nhất từ các nguồn mà bạn tin tưởng. Chọn trong số nhiều nguồn tin tức để mang lại trải nghiệm riêng cho chính bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Bật tin tức
Chi tiết
Tạp chí và tin tức
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,4
15780 người dùng
grey star5
10980
grey star4
2410
grey star3
928
grey star2
381
grey star1
1081