Tin tức
Google Inc.
4,4
Nghe tin tức mới nhất từ các nguồn mà bạn tin tưởng. Chọn trong số nhiều nguồn tin tức để mang lại trải nghiệm riêng cho chính bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Phát tin tức
Chi tiết
Tạp chí và tin tức
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,4
15800 người dùng
grey star5
10991
grey star4
2415
grey star3
931
grey star2
380
grey star1
1083