eWeLink Smart Home
eWeLink support
๓.๐
eWeLink Smart Home สามารถควบคุมอุปกรณ์อย่างเช่น หลอดไฟ, สวิตซ์, ปลั๊ก และ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับอุปกรณ์ที่เป็น Smart Device ผู้ใช้จะต้องผูก eWeLink Smart Home กับบัญชี EWeLink ของตนเมื่อใช้ eWeLink Smart Home เป็นครั้งแรก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กรุณาระบุชื่อให้ชัดเจนในแต่ละอุปกรณ์ เช่น สวิตซ์, เต้ารับ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ตั้งอุณหภูมิเป็น 27 องศา
หรี่ไฟในห้องกินข้าว
ไฟห้องนอนใหญ่เปิดอยู่หรือเปล่า
ปิดไฟ
เปิดไฟในห้องนอน
ไฟในห้องนอนของตาลเปิดอยู่หรือเปล่า
เปิดไฟ
รายละเอียด
ระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๓.๐
ผู้ใช้ 8 ราย
grey star5
3
grey star4
0
grey star3
2
grey star2
0
grey star1
3