Gmail
Google Inc.
4,5
Chỉ cần dùng giọng nói để gửi email đến những người có trong danh bạ của bạn.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Mở Gmail
Tôi muốn xem những thư điện tử tôi nhận được từ tuần trước
Cho tôi xem những chuyến bay trước đây của tôi
Cho tôi xem lịch đặt chỗ của tôi
Gửi email cho Tùng
Gửi email cho Cô Hương
Gửi email cho Bob
Chi tiết
Truyền thông và xã hội
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
4,5
9881 người dùng
grey star5
7248
grey star4
1377
grey star3
536
grey star2
242
grey star1
478