Telefoninställningar
Google Inc.
4,4
Be assistenten att styra telefoninställningarna
Läs mer
Fråga assistenten
Sätt på wifi
Maxvolym
Stäng av ljudet
Aktivera bluetooth
Volymnivå 7
Sätt volymen på 41 %
Sätt på flygplansläge
Information
Produktivitet
Tillgängliga enheter
Klockor med Android 6.0 eller senare
Android TV med Android 6.0 eller senare
Google Home
Mobiler med Android 5.0 eller senare
Enheter med iOS 10.0 eller senare
Hörlurar
Smart Display-enheter
Surfplattor med Android 6.0 eller senare
4,4
7898 användare
grey star5
5750
grey star4
978
grey star3
444
grey star2
195
grey star1
531