การตั้งค่าโทรศัพท์
Google Inc.
๔.๔
บอกให้ Assistant ควบคุมการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เปิดโหมดบนเครื่องบิน
ปรับเสียงให้ดังสุด
ปิดบลูทูธ
เสียงดังระดับ 6
ปิด Wi-Fi
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๔
ผู้ใช้ 7597 ราย
5
5525
4
945
3
433
2
188
1
506