Google Photos
Google Inc.
๔.๖
ค้นหารูปภาพตามสถานที่และสิ่งต่างๆ ในรูปภาพ โดยไม่จำเป็นต้องแท็ก เพียงอธิบายรูปภาพที่คุณกำลังหา หรือบอกวันที่หรือชื่ออัลบั้ม เพื่อดูผลค้นหาจากคลังภาพของ Google Photos
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
ขอดูรูปของฉันหน่อย
ขอดูรูปภาพของฉันกับเทือกเขาหน่อย
หารูปอาหารในอัลบั้มของฉัน
ถ่ายเซลฟี
รายละเอียด
ภาพยนตร์ รูปภาพ และรายการทีวี
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๔.๖
ผู้ใช้ 8438 ราย
5
6496
4
1088
3
386
2
177
1
291